Call Centres


Oferujemy również usługi branżom ubezpieczeniowym/call centres dla których stworzyliśmy unikalne rozwiązanie centralek telefonicznych bez konieczności inwestowania w fizyczne, przestarzale centrale telefoniczne wymagające ciągłej aktualizacji i technicznego zaangażowania.

Dzięki naszej usłudze telefonii w chmurze nasi klienci upewniają się, że nie tracą żadnego klienta poprzez zastosowania kolejek, automatycznej sekretarki, inteligentnych scenariuszy przekierowan rozmow (IVR). Dajemy możliwość nagrywania rozmów w celach szkoleniowych oraz monitorowania rozmów przez menedżerów. Funkcja pozwala na szkolenie agentów podczas ‘rozmowy na żywo’ (klient nie słyszy komentarzy menadżera).

Dostępni dla każdego klienta

Szkolenia online

Nagrywanie i przechowywanie rozmów

Automatyczna sekretarka/ przekierowanie rozmów

Kolejki

Generowanie komunikatów głosowych i tekstowych